Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/geonet/public_html/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14
Geo-net.hr > Geodezija > GEODETSKA IZMJERA MJERNIK
Detaljnije o proizvodu/usluzi

GEODETSKA IZMJERA MJERNIK

GEO- NET GEODETSKE USLUGE IZMJERE I IZRADE ELABORATA- JOSIP DODLEK dipl.ing.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE 098 91 06 086

Geodetske usluge izmjere LEGALIZACIJA SAGRAĐENIH GRAĐEVINA

Parcelacija zemljišta ucrtavanje objekata Iskolčenje Geodetski snimak Posebna geodetska podloga Identifikacija nekretnina Obnova međa Ostale geodetske usluge

Djelatnosti inženjera geodezije Što je geodezija?

GEODEZIJA GEO NET D.O.O.

*Geo-Net* je tvrtka koja u svojem poslovanju uz GEODEZIJU razvija više djelatnosti
vezanih uz nekretnine, od:
agencija za nekretnine-mrežni marketing nekretnina geodetske usluge u prometu i uređenju nekretnina što ubuhvaća;
– izmjere nekretnina,parcelacije nekretnina,diobe,razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina,formiranje građevinskih parcela ,izmjere situacije za projektiranje, izmjera i izrada posebne geodetske podloge,iskolčenje projektiranih građevina- visinski i položajno,identifikacija nekretnina-usporedbe zemljišno knjižnog i katastarskog stanja nekretnina,pribavljanje katastarskih planova i skica katastra,obnova i rekonstrukcija međa ,vansudsko uređenje međa,zemljišno knjižno uređenje nekretnina ,savjetovanja za uređenje nekretnina katastarski i gruntovno (zemljišno knjižno),procjene nekretnina-procjene tržišne vrijednosti nekretnina,izmjere situacija izgrađenih građevina te njihove uknjižbe u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta,izrada situacionih nacrta za ishođenje uporabne dozvole za izgrađenu nekretninu ,izmjera kuća u svrhu uknjižbe,izrada etažnih elaborata,geodetska izmjera i izrada elaborata instalacija-katastar vodova…. KLJUČNE RIJEČI- IZMJERA ,MJERNIK,GEODETSKA IZMJERA,POSEBNA GEODETSKA PODLOGA, GEODETA MJERNIK,GEODETSKA POSLOVNICA,UKNJIŽBA ,UKNJIŽBA KUĆE,MJERNIČKA USLUGA,USLUGA IZMJERE,NEKRETNINA ,ZEMLJIŠNA KNJIGA, GEODETSKA IZMJERA NEKRETNINE,NEKRETNINA ,…. GRUNTOVNICA,KATASTAR,PARCELACIJA,GEODETSKI ELABORAT,
gradnja nekretnina po patentom zaštićenom ALFA sustavu gradnje
kupnja i prodaja,najam vlastitih i drugih nekretnina
najam i prodaja- GEODETSKIH KUPOLA i montažnih hangara-VIDI GEODETSKA KUPOLA ;GEODESIC DOME
cilj je promet nekretnina-posredovanje u drugim državama


Gdje se nalazimo ČAKOVEC R:BOŠKOVIĆA 6 | Kontakt 098/91 06 086

Geodetske usluge Ovlašteni inženjer geodezije Josip Dodlek dipl.ing.

Parcelacija zemljišta uctavanje objekta Iskolčenje Geodetski snimak Posebna geodetska podloga Identifikacija nekretnina Obnova međa Ostale geodetske usluge , inženjerska geodezija

Geodezija

Djelatnosti inženjera geodezije Što je geodezija?
UCRTAVANJE OBJEKATA

Elaborat ucrtavanja zgrade – evidentiranje postojećeg objekta u katastar nekretnina i u zemljišne knjige
Parcelacijski elaborat – podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetima

Parcelacijski elaborat obuhvaća:

terensku izmjeru
* uredsku obradu
* izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se formira nova katastarska čestica na katastru odnosno u zemljišnoj knjizi – gruntovnici


Geodetski radovi u hidrotehnici

Geodetski radovi kod hidrotehničkih objekata su slijedeći
– geodetske podloge u fazi izrade studije
– geodetske podloge za potrebe izrade idejnog projekta
– geodetski radovi za potrebe izrade glavnog projekta
– geodetski radovi u fazi iskolčenja objekta, trase vodovone i kanalizacione mreže i njihovo obilježavanje propisanim biljegama na terenu
- geodetske podlolge.

Na osnovu geodetskog snimanja na terenu i terenskih podataka za ove vrste radova izradiomo:
- geodetsku situaciji
- poprečne profile
- uzdužne profile
- geodetski elaborat snimanja


Geodetske usluge »

Parcelacija zemljišta ucrtavanje objekta Iskolčenje Geodetski snimak Posebna geodetska podloga Identifikacija nekretnina Obnova međa Ostale geodetske usluge

Geodezija


ŠTO JE ISKOLČENJE

Elaborat iskolčenja – po dostavljanju projektne dokumentacije u digitalnom ili u analognom obliku, prenijet ćemo građevinske pravce i visinske kote na teren kako bi se gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu

Geodetski elaborat iskolčenja – obvezni dio tehničke dokumentacije na gradilištu

Oznaka proizvoda / uslugepu-23

Kontakt agent

Josip Dodlek dipl.ing. 098 91 06 086
MJERNIK  GEODETA Usluge geodetske izmjere i izrade elaborata
MJERNIK GEODETA Usluge geodetske izmjere i izrade elaborata