Detaljnije o proizvodu/usluzi

GEODETSKI PROJEKT, GEO-NET d.o.o. , Josip Dodlek dipl.ing. 040/ 390-497 Čakovec ,R.Boškovića 6 LEGALIZACIJA SAGRAĐENIH OBJEKATA

usluga izrade GEODETSKOG PROJEKTA obuhvaća : detaljnu geodetsku terensku izmjeru,izradu situacije i elaborata pod Nazivom GEDETSKI PROJEKT . Elaborat služi projektantu arhitektu kao osnova za projektiranje , te sadrži elaborat za,iskolčenje te uknjižbu nove građevine u katastar i zemljišnu knjigu…takozvani Prijavni list za katastar i zemlj. knjigu……

Oznaka proizvoda / uslugepu-15

Kontakt agent

Josip Dodlek dipl.ing. 098 91 06 086
GEODETSKI INSTRUMENT ZA MJERENJE KUTEVA I DUŽINA
ELEKTRONIČKA MJERNA STANICA

ELECTRONIC TOTAL STATION
GEODETSKI INSTRUMENT ZA MJERENJE KUTEVA I DUŽINA ELEKTRONIČKA MJERNA STANICA ELECTRONIC TOTAL STATION