*U cilju zaštite sustava dajemo detaljne informacije samo na osobni telefonski upit

GEODETSKI PROJEKT
je geodetski elaborat koji je sastavni dio projekta kod ishođenja građevinske dozvole u svrhu građenja a sadrži snimak stvarne situacije na terenu ,visinski i položajno sa ucrtanim projektiranim objektom te obuhvaća skolčenje te uknjižbu novoprojektiranog objekta ili građevine u katastar i zemljišnu knjigu…..

GEODEZIJSKA KUPOLA (GEODETSKA KUPOLA) KAO POKROV ZA GRADILIŠTE
nudimo na prodaju ili u najam

DIZALICA KONZOLKA VISINA DIZANJA 11 M